Wat is SOLK?

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarvoor geen lichamelijk aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Andere benamingen van SOLK zijn: psychosomatische klachten, Lichamelijk Onverklaarde Klachten (LOK), somatoforme stoornissen, chronische pijnstoornis, functionele somatische syndromen, functionele klachten en onbegrepen klachten.

Denk aan:

 • ernstige vermoeidheid
 • concentratie- of geheugenproblemen
 • maagklachten, zoals misselijkheid
 • buikpijn of buikkrampen
 • darmklachten, zoals diarree, verstopping, winderigheid
 • (lage) rugpijn en andere spier- en/of gewrichtspijnen
 • hoofdpijn of nekpijn
 • duizeligheid of evenwichtsproblemen
 • hartkloppingen, benauwdheid of pijn op de borst
 • pijn (na een aandoening of blessure)

Klachten kúnnen wel een lichamelijke oorzaak hebben. Artsen noemen deze klachten alleen ‘onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) als er géén lichamelijke oorzaak voor de klachten is gevonden, of als er wel een lichamelijke oorzaak is, maar het is onduidelijk waarom de klachten zo heftig zijn, zo veel last geven of zo lang duren.

Onverklaarde klachten hebben een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven van degene die ze heeft. Die invloed strekt zich vaak uit naar het functioneren in het dagelijks leven, werk, hobby’s en relaties.

Een solk coach houdt zich bezig met de wisselwerking tussen lichaam en psyche. Lichamelijke klachten kunnen een negatieve invloed hebben op hoe iemand mentaal en emotioneel functioneert en andersom. Ook relaties spelen hierin een rol.

Als iemand pijn heeft en steeds maar weer tegen grenzen aanloopt kan dat zodanig frustrerend of angstig zijn dat diegene daar last van krijgt. Iemand die niet lekker in zijn vel zit of de neiging heeft steeds over zijn of haar grenzen heen te gaan kan weer last krijgen van lichamelijke ongemakken. Soms lijkt er helemaal geen wisselwerking te zijn, maar wordt door de arts toch geen duidelijke fysieke oorzaak gevonden voor de klachten. Het komt ook voor dat de klachten ernstiger zijn dan verklaard kan worden op basis van de lichamelijke onderzoeken.

Zo’n 30 tot 50% van de mensen die de huisarts bezoeken met lichamelijke klachten vallen in deze categorie. Dit percentage is zelfs nog hoger bij medisch specialisten.

De 2Revive solk coach begeleidt mensen met psychosomatische klachten bij het versterken van de eigen regie met als doel het creëren van een zo fijn mogelijk leven ondanks onverklaarde klachten. Hierbij staat niet het herstel van de klachten centraal, maar juist hoe de cliënt met de gevolgen van de klachten omgaat.
Inzicht, bewustwording en verandering staan hierbij centraal.
Voor deze begeleiding kan de 2Revive solk coach putten uit opleiding, jarenlange ervaring als coach in de geestelijke gezondheidszorg (Stichting de Boei/ GGzE) en eigen ervaring als SOLK patiënt.

Maak hier een afspraak:

  Hiermee geef ik toestemming mijn gegevens te verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring.