2REVIVE hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Je bent vrij om het helemaal door te lezen.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG:
2REVIVE, gevestigd in Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71759794

Persoonsgegevens

• Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer, rekeningnummer) zijn voor mij en voor mij alleen.
Ik gebruik deze om afspraken in te plannen of te verzetten, facturen te versturen en om je te informeren over wijzigingen in de praktijk en je door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van interessante trainingen, workshops en artikelen.
Voor de begeleiding heb ik geen medische gegevens van je nodig. Wel maak ik tijdens onze gesprekken aantekeningen die ik op een beveiligde plaats digitaal opsla.

• Verwerken persoonsgegevens
Mocht je na kennismaking met mij aan je ontwikkeling willen werken (of het nu om coaching, workshops, trainingen of welke dienst dan ook van 2REVIVE gaat), dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens.
Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

• Beveiliging
Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook.
Op internet bewaar ik geen gegevens van je.
Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten.
Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site (www.solkcoach.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt contact zoeken via het contactformulier. Jouw naam en e-mailadres worden dan door mij bewaard iom contact met je op te nemen en om doeleinden zoals hierboven beschreven. Hiervoor maak ik gebruik van een afgeschermd mailprogramma..
Mijn website draait op een betrouwbare server.

• Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik tijdens onze gesprekken of behandeling iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij hebt ingevuld. Ik bewaar dat in een afgesloten kast, waar alleen ik toegang toe heb.
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet vanuit gaan.

• Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het werk dat ik met jou doe.

• Let op met informatie die je deelt op mijn websites of social media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik geen invloed op heb bij het beschermen van jouw privacy en wijs je hier graag op. Wees je er van bewust dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt op mijn website of social media gelezen en verzameld kunnen worden door anderen. Ik hou mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

• Heb je vragen over deze privacyverklaring?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via het contactformulier en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je bericht.

• Jouw rechten
Je ten alle tijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken.