Dissonantie

Sinds ik zelf grip heb gekregen op mijn chronische pijnklachten en op een constructieve en succesvolle manier steeds fitter en gelukkiger word, voel ik ook de behoefte om steeds meer tot de kern te komen van waar het met chronische pijn om draait. Wat wil het ons vertellen?

Ik geloof niet in toeval, vette pech of karma waardoor jij en ik chronische pijnklachten ontwikkeld hebben.
Alles bestaat met een reden. Het universum (of moedernatuur of God of welke naam jij er aan geeft) maakt daarin geen fouten. Daarom ben ik er van overtuigd dat we, als chronisch pijnpatiënt, iets te leren hebben van ons pijnlijke lijf! Ik voel steeds de behoefte om dat voor mezelf helder te krijgen, omdat ik denk daarmee dichter bij een effectieve uitleg en oplossing te komen.
Voor mezelf, maar zeker ook voor de deelnemers aan mijn training en de cliënten in mijn praktijk.

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van chronische pijn. Factoren die in een complex samenspel de voedingsbodem vormen voor het ontwikkelen en in standhouden van chronische pijnklachten. Denk o.a. aan het autonome zenuwstelstel, gedrag, gedachten en overtuigingen, emoties, voeding, slaap, omgevingsfactoren, enz. … ik zei het al … een complex geheel. Daar zijn ook de slimme mensen het intussen wel over eens.

Maar waar draait het in de kern nou eigenlijk om met al die factoren? Wat maakt dat zij allemaal van invloed kunnen zijn op pijn?
Al die factoren die ik zojuist noemde zijn geen losse, op zichzelf staande elementen waarvan er in het beste geval slechts één de “boosdoener” is voor iemands klachten (of in het slechtste geval allemaal).
Er zitten verbanden tussen. Naast dat ze elkaar kunnen beïnvloeden is er volgens mij ook één centraal thema dat al deze factoren beïnvloedt bij het ontwikkelen van chronische pijn.
Er komt steeds één woord in mij naar boven: Dissonantie

Definitie: Dissonantie is de ervaring van inconsistentie of conflict tussen gedachten, acties of gevoelens. Deze kunnen gaan over jezelf, over de wereld of over beiden.

Ik denk dat een lichaam dat elke dag pijn doet een uitnodiging is om op zoek te gaan naar de gebieden in je leven waar je langdurig dissonantie ervaart.
Waar is je leven nog niet congruent met wie jij van binnen werkelijk bent?
Op die vlakken ervaar je spanning, pijn en gebrek aan energie.
Wil je dat doorbreken dan lijkt de oplossing eenvoudig: verander de dissonantie in resonantie
Zorg dat je leven resoneert met je ware zelf. Kun je schaamteloos jezelf zijn en doen wat goed is voor jou?

Dat klinkt natuurlijk simpeler dan het is.
Want zorg maar eens goed voor je lichaam en je geest, terwijl de maatschappij iets anders van je vraagt, ….

Je voelt waarschijnlijk al wat voor spanningsveld dat op kan leveren!

Diep van binnen weet je precies wat voor leven het beste bij jou past!
Zo heb ik altijd een hunkering naar vrijheid, naar autonomie, naar harmonie en naar en nieuwe ervaringen opdoen. Maar jeetje….toen ik aan de slag ging met mijn herstelproces ontdekte ik dat ik hier wel heel ver van weg was gedreven. Ik had me enorm aangepast aan van alles en nog wat, opgelegd door mezelf, door anderen en de maatschappij.
Ik snap wel dat mijn lichaam niet meer goed kon herstellen na het ongeluk. Verstoringen alom!
Om een leven te kunnen creëren dat resoneert met wie ik in wezen ben, ligt mijn persoonlijke uitdaging op het vlak van onaangepast durven zijn. Echt congruent durven zijn in wat ik van binnen voel en van buiten laat zien.

Heel spannende uitdaging, want het aangepaste is/was onderdeel van mijn overlevingsstrategie. Mijn blauwdruk.
Datzelfde geldt voor de deelnemers aan mijn online training en de cliënten in mijn praktijk. Ook zij mogen spannende stappen zetten om veranderingen aan te brengen in hun leven.

Daarom ben ik ook zo blij met de groepssessies die we tijdens de online training hebben. Hierin delen we met elkaar waar we in ons dagelijks leven tegen aan lopen en hoe spannend het soms kan zijn om naar je lijf te luisteren en daar naar te handelen. Natuurlijk delen we ook onze successen en onze meest waardevolle tips.
Vooral de herkenning en begrip vinden bij elkaar en er niet meer alleen voor staan wordt door de meeste deelnemers super waardevol gevonden. Dat maakt dat ze dappere stappen durven zetten in hun veranderproces!

Het is de bedoeling dat het leven leuk en overvloedig is en dat we onze talenten inzetten op een manier die past bij wat ons lichaam en geest van ons vragen!

Dat geldt ook voor jou!

Go for it!

Liefs, Inge

——-

ps. Eind mei start ik weer met de training “Het Punt van Pijn”. Wanneer precies en met hoeveel deelnemers, dat laat ik je op een later moment nog weten. Je kunt je wel al vrijblijvend op de wachtlijst laten zetten hoor. Dat verplicht je overigens tot niet, maar je bent dan wel als eerste op de hoogte als de inschrijving opent.

In de online training “Het Punt van Pijn” leg ik mijn deelnemers uit hoe pijn in hun lichaam werkt. We onderzoeken of hun pijnsysteem van slag is en zo ja in welke mate. Maar we besteden vooral ook aandacht aan het ontdekken op welke vlakken hun leven nog niet resoneert met wie zij in wezen zijn.

Voor meer info en aanmelden voor de wachtlijst kijkje op: https://solkcoach.nl/online-training/